top of page
  • Writer's pictureH&B PROFESIONALAMS

Grožio specialistų asociacijos

Ar priklausote kokiai nors asociacijai? Ar žinote, kokios jos yra? Kodėl reikia kažkur įstoti? Galbūt iki šiol šie klausimai ir nebuvo aktualūs, tačiau pandemijos metu grožio specialistų darbas ribojamas ir kyla subsidijavimo klausimų. Kiekvienas turi savo nuomonę, klausimų ir idėjų, tik ne visada turi galimybę išsisakyti. Žinoma, galima komentuoti situaciją socialinėje erdvėje, diskutuoti su bendradarbiais, bet tai nelabai keičia situaciją. Kartais žiniasklaida dėl reitingų pasirenka garsius meistrus pakomentuoti situaciją, bet ar tai atspindi bendrą vaizdą? Būtent dabartinė padėtis daugeliui parodė bendrystės galią. Lietuvoje grožio specialistų, dirbančių su verslo liudijimais, yra apie 12 tūkst., dar keli tūkstančiai dirba su darbo sutartimis. Visi jie susiduria su įvairiomis problemomis, bet juk ne visada galima pavieniui jas išspręsti, juolab kad kyla nevienodų rūpesčių. Viską sujungti ir apibendrintai pateikti, ieškoti sprendimų padeda asociacijos. Ar jos tai daro tinkamai, ar jums būtina į jas stoti, spręskite patys, tačiau, nesusipažinus su jų darbu, sudėtinga priimti tinkamą sprendimą. Gana tendencingai susikūrusios asociacijos pasiskirstė veiklos sritis. Tačiau ar reikia tiek organizacijų Lietuvoje? O gal kaip tik susiaurintos veiklos padeda kuo geriau atstovauti specialistams? Pristatome pagrindines asociacijas, buriančias skirtingų veiklų meistrus. Paskutinės naujienos prisistačius naujai federacijai rodo ir globalizacijos naudą. Tikimasi, kad, įstojus įvairiomis veiklomis užsiimantiems nariams, bus nuveikti didesni darbai.Lietuvos grožio specialistų federacija

Įkurta 2020 m. Tikslai, valdyba, steigėjai

Populiarinti bei puoselėti grožio specialistų profesijas.

Organizuoti Asociacijos reklamą ir plėtoti ryšius su visuomene.

Atstovauti Asociacijos nariams tarptautinėse konferencijose, parodose ir kituose renginiuose.

Vienyti ir koordinuoti Asociacijos narių veiklą siekiant apsaugoti LR rinką nuo grožio specialistų teikiamų nekokybiškų paslaugų.

Padėti Asociacijos nariams organizuoti mokymo kvalifikacijos tobulinimo kursus, rengti teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas, organizuoti kitus renginius, specialistų mokymą ir tobulinimąsi, teikti jiems metodinę medžiagą ir priemones, taip pat LR įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka padėti nariams organizuoti profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą.

Rengti ir teikti pasiūlymus LR Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms grožio specialistų veiklos gerinimo klausimais.


Vienybė

Siekiame suvienyti visus grožio sektoriaus atstovus į vieną tvirtą bei pajėgią organizaciją, galinčią atstovauti visų interesus. Atstovavimas

Atstovaujame narius ekonominiais ir teisiniais klausimais, taip pat tarptautinėse organizacijose, renginiuose, konferencijose. Puoselėjimas

Siekiame apjungti, stiprinti bei populiarinti grožio sektoriaus profesijas bei verslus Lietuvoje, skatinant grožio specialistų veiklą. Bendrystė

Siekiame kurti saugią, stiprią bendruomenę, kurioje kiekvienam nariui yra suteikiama galimybė augti kaip grožio sektoriaus profesionalui.

Federacijos steigėja ir vadovė JOLANTA MAČIULIENĖ
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija

Įkurta 2010 m.


Tai pasaulinės organizacijos „OMC“ (Organisation Mondiale Coiffure) – didžiausios pasaulyje grožio organizacijos, vienijančios daugiau kaip 500 000 salonų savininkų iš

60 valstybių visame pasaulyje – narė.

Tikslai ir uždaviniai

Kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis formuoti ir vykdyti bendrą kirpėjų ir grožio specialistų verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus.

Plėtoti asociacijos narių veiklą: atstovauti ir ginti jų ekonominius, teisinius interesus, viešinti, reklamuoti jų teikiamas paslaugas bei jų teikiamą naudą šalies ir užsienio

gyventojams.

Sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti kirpėjų ir grožio specialistų veiklą, bei tuo pačiu vienyti ir koordinuoti kirpėjų ir grožio specialistų veiklą, kad apsaugotume Lietuvos Respublikos rinką nuo nekokybiškų kirpėjų ir grožio specialistų paslaugų.

Organizuoti mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursus, rengti teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas, organizuoti kitus renginius, organizuoti specialistų mokymą ir tobulinimąsi, teikti jiems metodinę medžiagą ir priemones.

Plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio užsienio valstybių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, aktyviai dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniame grožio pasaulyje.

Asociacijos prezidentė JOLANTA MAČIULIENĖKosmetikų ir kosmetologų asociacija

Įkurta 2009 m.


Asociacijos nariais gali tapti kosmetiko ir ar kosmetologo išsilavinimą turintys fiziniai asmenys, bei juridiniai asmenys – profesionalios kosmetikos platintojai, grožio salonai,

mokymo įstaigos, ruošiančios kosmetikus ir kosmetologus, jų studentai.


Asociacijos uždaviniai:


Parengti ir teikti svarstymui projektus, susijusius su kosmetiko ir kosmetologo profesiniais standartais, kompetencijomis, kvalifikacijos pripažinimu ir licencijavimu.

Užtikrinti galimybes visiems srities specialistams ir besidomintiems šia sritimi keistis informacija, įgyti ir gilinti žinias bei įgūdžius; skatinti partnerystę ir bendradarbiavimą

tarp profesionalios kosmetikos platintojų ir kosmetikų bei kosmetologų.

Leisti ir platinti informacinius asociacijos leidinius, katalogus, specializuotą žurnalą srities specialistams.

Organizuoti ir vykdyti keliones į seminarus, parodas, kongresus ir konferencijas užsienio šalyse.

Skatinti kosmetikų ir kosmetologų bendradarbiavimą su dermatologais, estetinės medicinos specialistais, netradicinės medicinos atstovais.

Bendradarbiauti su kosmetikus ir kosmetologus ruošiančiomis mokymo įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.

Pristatyti asociacijos nariams naujausias technologijas ir technikas kosmetologijos srityje.


Asociacijos prezidentė JŪRATĖ JOCIENĖ
Lietuvos Nacionalinė Dermatokosmetologijos

ir Estetinės Mezoterapijos Specialistų

Asociacija – LNDEMSA

Įkurta 2015 m.


Asociacijos tikslai ir uždaviniai:


Vykdyti informacinę, mokomąją ir profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklą;

Siekti partnerystės ryšių dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos srityje tarp Lietuvos ir užsienio įmonių, organizacijų;

Teikti siūlymus, dalyvauti profesinių standartų ir teisės aktų kūrime, tobulinti dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos veiklos reguliavimą ir priežiūrą.

Atstovauti Asociacijos narius tarptautiniuose renginiuose bei organizacijose.

Supažindinti su naujausiais pasiekimais estetinės mezoterapijos ir dermatokosmetologijos srityse.


Džiaugiamės galėdami prisidėti prie reikšmingų pokyčių – estetinės mezoterapijos ir dermatokosmetologijos mokslo srityje. Specialistams labai svarbu bendradarbiauti,

pasikeisti savo patirtimi ir naujausiomis žiniomis susijusiomis su kūno estetinių problemų sprendimais. Susipažinti su naujomis mezoterapijos sveikatinimo metodikomis ir technologijomis, vykdomais klinikiniais, moksliniais tyrimais, vykdomais projektais, jų diegimu bei plėtojimo galimybėmis Baltijos šalyse.


Asociacijos prezidentė RŪTA ČILINSKIENĖ
Permanentinio makiažo meistrų asociacija

Įkurta 2013 m.


Permanentinio makiažo meistrus arba dar kitaip vadinamus kontūrinio makiažo, mikropigmentacijos, tatuažo, dermopigmentacijos arba mikroinplantavimo srities specialistus vienijanti organizacija.


Įkurti „Permanentinio makiažo meistrų asociaciją“ paskatino šios priežastys:

Iki tol nebuvo sukurta organizacija, vienijanti šios srities specialistus.

Jau greitai bus paruoštas šios srities specialisto aprašas, kuris aiškiai įvardintų Permanentinio Makiažo Meistrų kompetencijas, reikiamo išsilavinimo įgijimo būtinybę

ir atsakomybės prisiėmimą atliekant šį darbą.

Iki šiol buvome balta dėmė pasauliniame permanentinio makiažo Meistrų kontekste, asociacija rūpinasi šia pozicija ir kelia Meistrų kompetenciją, stiprina Meistrų pozicijas,

kad įgytume žinių ir prestižo bei pripažinimo. Tai padeda mūsų permanentinio makiažo Meistrams integruotis į dalijimosi patirtimi ir tobulinimosi programas.

Sieksime, kad mūsų gretose būtų kvalifikuoti, turintys specialųjį išsilavinimą permanentinio makiažo Meistrai. Skelbsime išėjusių specialius mokymus pavardes, kad klientai turėtų galimybę gauti informaciją apie jų pasirinktą Meistrą.

Kvalifikacijos ir išsilavinimo bei atsakomybės šiai profesijai stoka lydima daugelio klientų nusiskundimų, dėl prastai atlikto darbo įpareigoja mus siekti šių tikslų:

a) ruošti šios srities specialistus;

b) kelti permanentinio makiažo Meistrų meistriškumo lygį;

c) puoselėti kolegiškumo ir bendradarbiavimo idėjas;

d) neatsilikti nuo šiuolaikinių tendencijų šioje srityje;

e) puoselėti atlikimo darbo kultūrą;

f) padėti Meistrams spręsti iškilusias problemas: draudimines, teisines ir t. t.


Asociacijos prezidentas MANTAS VAITKEVIČIUS
Blakstienų priauginimo ir laminavimo asociacija

Įsteigta atsiradus poreikiui suvienyti aukštus darbo standartus sau keliančius Lietuvos blakstienų priauginimo ir laminavimo specialistus, siekiančius nuolat tobulėti, semtis žinių bei norinčius tomis žiniomis dalintis.


Šiandien I.E.S.A palaiko stiprius ryšius su aukščiausio lygio specialistais ir treneriais iš Ispanijos, Latvijos, Švedijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Pietų Korėjos, Airijos ir kitų

šalių. Per metus I.E.S.A nariai gales dalyvauti dvejuose nemokamuose seminaruose, kuriuos rengia IESA, kitiems seminarams taikoma speciali IESA narių nuolaida. Asmeninis tobulėjimas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis sėkmę darbe. Nuolatos augti ir tobulėti – tai yra Jūsų sėkmės kelio pagrindas. Vien tik Jūsų maži ir dideli sprendimai lems kokia bus Jūsų ateitis.


Uždaviniai:


Vienyti aukštos kvalifikacijos blakstienų priauginimo specialistus.

Rengti mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus.

Organizuoti konferencijas, čempionatus.

Bendradarbiauti su užsienio valstybių asociacijomis, organizacijomis ar gildijomis, vienijančiomis blakstienų priauginimo specialistus.

Populiarinti blakstienų stilisto profesiją.

Organizuoti reklaminę ir leidybinę veiklą.

Remti savo narius profesinėje veikoje bei atstovauti ir ginti jų interesus.

Reitinguoti blakstienų stilistus pagal jų pasiekimus bei turimą patirtį.


Asociacijos prezidentė ILONA ČYPIENĖ101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page