top of page
  • Writer's pictureH&B PROFESIONALAMS

Verslo liudijimai

Updated: May 12, 2021

Verslo liudijimą „Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla“ 2020 m. buvo įsigiję apie 10,6 tūkst. gyventojų. Pasidomėjome keliais aktualiais niuansais, perkant verslo liudijimą. Pirmiausia palyginome kainas, kurias nustato savivaldybės. Tiesa, kokiu principu tai daroma, sudėtinga atsekti. Pavyzdžiui, kodėl Elektrėnuose šis liudijimas 100 eurų pabrango, Šakiuose 200 eurų atpigo, o Trakuose visos pozicijos liko tik po 100 eurų? Kodėl Zarasuose kaina 174 eurai, o daug didesnėje Utenoje – tik 100? Taip pat paanalizuosime, kur galima dirbti įsigijus konkrečios rūšies verslo liudijimą – tik įdomu, kiek yra specialistų, vykdančių veiklą skirtingose vietovėse?


Komentuoja VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė

Gyventojas, norėdamas įsigyti verslo liudijimą, VMI turi sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustato kiekviena savivaldybės taryba atskirai kiekvienai veiklos rūšiai.


Įsigyti verslo liudijimus gyventojai gali elektroniniu būdu, prisijungę prie „Mano VMI“ sistemos, adresu www.vmi.lt/manoVMI, o pasirinkus naują „Mano VMI“ beta versiją šiemet tai dar paprasčiau. Pildant prašymą įsigyti verslo liudijimą „Mano VMI“ beta versijoje, sistema dabar automatiškai pasiūlo didžiausią asmeniui priklausančią lengvatą ir neprašo pridėti ją pagrindžiančių dokumentų, kai tai neprivaloma. Atsisakyta ir gyventojui neaktualių prašymo laukelių atvaizdavimo, tad kai kuriems klientams prašyme užtenka suvesti tik veiklos duomenis ir laikotarpį, kada ketinama veiklą vykdyti. Prieš pateikdami prašymą gyventojai gali matyti ir įsivertinti preliminarias mokėtinas sumas, taip pat ir „Sodros“ mokesčius.


Per kalendorinius metus iš verslo liudijime nurodytos vykdytos veiklos gautos ne didesnės nei 45 000 eurų pajamos (kai vykdoma kelių rūšių veikla, pajamos sumuojamos) apmokestinamos, sumokant savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Gautų pajamų dalis, viršijusi 45 000 eurų, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos su pažyma (5–15 proc. tarifu).


Verslo liudijimai verstis veikla gyventojams gali būti išduodami:


1. Neribojant veiklos teritorijos.

2. Visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją.

3. Konkrečios savivaldybės teritorijoje.


Kaip apskaičiuojamas fiksuotas pajamų mokestis?


Jei asmuo įsigydamas verslo liudijimą veiklos vykdymo vieta pasirinks ir nurodys neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, tai jam bus taikomi tos savivaldybės nustatyti fiksuoto pajamų mokesčio bei lengvatų dydžiai, kurioje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą.


Jei gyventojas nurodys konkrečią savivaldybę pagal vykdomos veiklos adresą (pavyzdžiui, grožio salono adresą), tai jam bus taikomi tos konkrečios veiklos vykdymo vietos savivaldybės nustatyti fiksuoto pajamų mokesčio bei lengvatų dydžiai.


Pavyzdys. Ukmergės m. gyventojas, kuris deklaravo gyvenamąją vietą Ukmergės savivaldybėje, nori įsigyti verslo liudijimą vykdyti veiklą Vilniaus m. teritorijoje (t. y. konkrečioje savivaldybėje). Tuomet fiksuotas pajamų mokestis jam bus apskaičiuotas pagal Vilniaus m. savivaldybės nustatytus fiksuoto pajamų mokesčio dydžius. Jei minėtas gyventojas veiklos vykdymo teritoriją pasirinks ne konkrečią Vilniaus m. savivaldybę, o „neribojant veiklos teritorijos“, nors ir kirpyklos adresas bus nurodomas Vilniaus m., tai fiksuotas pajamų mokestis jam bus apskaičiuojamas pagal Ukmergės m. savivaldybės nustatytus fiksuoto pajamų mokesčio dydžius.142 views0 comments

Comments


bottom of page