top of page
  • Writer's pictureH&B PROFESIONALAMS

Diskusija

Plaukų dažymas – viena pagrindinių salonuose teikiamų paslaugų. Kad ją atliktum ko­kybiškai, reikia nemažai pasiruošimo: pradedant mokslais ir baigiant dažais, kurių asor­timentas šiais laikais yra milžiniškas. Ne paskutinė vieta tenka ir teisingam finansinės naudos apskaičiavimui. Šiais aktualiais klausimais padiskutavome su salonų savininkais.


Aušra Vitkuvienė,

„Oranžinis stilius“, Panevėžys

Kaip salone perkate dažus – cen­tralizuotai ar individualiai?


Dalį dažų perkame centralizuotai, da­lį – individualiai. Salone dirba septyni kolo­ristai. Turime meistrų, kurių specializacija – konkretūs dažymai.


Su kelių gamintojų dažais dirbate? Jei su keliais, kodėl taip pasirinkote?


Dirbame su šešių kompanijų dažais. Svarbiausia mums – kaina ir kokybė. Galime pasiūlyti nuo eko­nominės klasės iki prabangių dažų. Kiekvienas klien­tas individualus, todėl ir teikiame galimybę rinktis. Mes parduodame paslaugą – plaukų dažymą, ne dažus. To­dėl mūsų klientai net nežino, su kuo dažome, o tiesiog džiaugiasi gražiu rezultatu. Kaupiame klien­tų istoriją ir žinome visus etapus, ka­da ir su kuo buvo dažyta. Klientai gali lankytis pas bet kurį salono specialistą ir sulauks to pa­ties rezultato.


Kiek dažų tiekėjo pasi­rinkimą lemia kaina?


Beveik jokios. Žiūrime į maišymo proporcijas. La­bai dažnai brangūs dažai maišomi santykiu 1:1,5, ta­da mišinio kaina išeina net mažesnė, nors patys dažai brangesni. Didesnę įtaką turi dažų kokybė ir tai, kokį rezul­tatą galima su jais pasiekti.


Ar dažote klientų plaukus su jų pačių atsineštais dažais?


Taip, tik tokių sulaukiame labai mažai.


Kaip dažnai atnaujinate žinias apie dažymus, dažų sudėtį?


Stengiamės visąlaik domėtis naujienomis. Testuo­jame naujus dažus, žiūrime, kokį gauname rezultatą, kaip išlieka, kaip atrodo po mėnesio ar dviejų ir, jei ne­turime nieko panašus, įsigyjame.


Žiūrime dažų sudėtį ir prioritetą teikiame sauges­niems dažams. Dirbame daug meistrų ir, nors turime gerą ventiliaciją, renkamės dažus be aštrių kvapų. Da­žų pasirinkimui įtakos turi jų sudėtis, tekstūra, kvapas, maišymo proporcijos, ar galima iš tų pačių dažų paga­minti skirtingo poveikio produktą. Pavyzdžiui, be amo­niako ir su.


Martynas Stamkauskas,

„Kirpimo meistrai“, Vilnius

Mūsų visuose trijuose salonuose dirba 15 meistrų. Salone dažai perkami centralizuotai. Dirbame tik su dažais „Wella Professional“, kreipiame dėmesį į kokybę, kaina – tikrai ne svarbiausias faktorius. Sakyčiau, 80 proc. paletės visada būna salone.


Jeigu „Sirowa Lietuva“ – įmonė, platinanti „Wella Professional“ produktus – netaikytų akcijų ir pasiūlymų, vis tiek naudotume kompanijos „Wella“ dažus.


Jokiu būdu klientų nedažome su jų atsineštais dažais, nes taip tikrai negalėtume užtikrinti kokybės ir gero, gražaus rezultato. Žinias apie produktus, jų naujienas atnaujiname bent kartą per metus, kartais ir du kartus. Viskas priklauso nuo to, kiek kompanija tais metais pristato naujienų.

Renata Račickienė,

„Grožio artelė“, Ukmergė

Kaip salone perkate dažus – centralizuotai ar individualiai?

Salone dirba penkios kirpėjos, tad laikome dide­les dažų atsargas. Turime sandėlio apskaitos žurnalą, meistras atsiskaito už sunaudotas medžiagas. Taip dir­bome daugiau nei 10 metų, tačiau pandemija pakore­gavo darbo principus ir šiuo metu pereiname prie individualaus pirkimo.

Su kelių gamintojų dažais dirbate? Jei su keliais, kodėl taip pasirinkote?

Dirbame su trijų gamintojų dažais. Pirmas faktorius – kainos ir kokybės santykis („Keu­ne“), antras – profesionalų rinkos lyderis pa­saulyje („Wella Professional“) ir trečias – dažų unikalumas tam tikrais atvejais („Goldwell“).

Kiek dažų tiekėjo pasirinkimą lemia kaina?

Kaina yra svarbi 80 proc. Kai atliekamas nekas­dienis, išskirtinis darbas, renkamės ne pagal produkto kainą, bet pagal jo galimybes.


Visos dažų paletės dažniausiai salonas neturi, kiek procentų atspalvių iš pasiūlos renkatės?


Dažų, su kuriais atliekama apie 80 proc. dažymų, paprastai turime 70–80 % atspalvių.


Ar dažote klientų plaukus su jų pačių atsineštais dažais?


Niekada nedažome. Mūsų klientai todėl ir renkasi mus, nes žino, kad bus parinktas

pats optimaliausias variantas, sukurtas būtent jam. Taip dirbome daugiau nei 10 metų, tačiau pandemija pakoregavo darbo principus.


„Maestro studija“,

Kaunas

Šiuo metu turime 26 specialistus – kiekvienas uni­kalus savo charizma ir žiniomis. Mūsų interneto sve­tainėje klientai gali pasiskaityti apie kiekvieną ir pasi­rinkti, kas pasirūpins jų grožiu, o ir paskambinus į stu­diją administratorės patars, pas ką užsirašyti kad ir no­rint pasikonsultuoti.


Dažus perkame centralizuotai – taip žymiai pato­giau meistrams ir nereikia rūpintis, jei pritrūktų kokios nors spalvos. Juk neįmanoma prognozuoti, kokių norų turės klientas ir kiek tūbelių dažų tam prireiks. Akty­vatoriai įtraukti į dažų kainą, todėl net ir jų meistrams nereikia pirkti.


Dirbame su penkiais gamintojais. Turime didelį ko­lektyvą, todėl neprisirišame prie vieno. Mūsų meis­trai, susirinkę studijoje, yra daug investavę, kad iš­moktų ir perprastų dažus, su kuriais dirba, todėl prisi­rišti prie vieno naujo prekių ženklo jiems tiesiog būtų nelogiška. Kai renkiesi vietą, kurioje nori dirbti, vienas pagrindinių dalykų ir yra dažai. Todėl savo studijo­je turime didelę laisvę. O ir ženklai labai skirtingi: vie­ni turi gerai šviesinančių dažų, kiti gali pasiūlyti gražių tonavimo atspalvių ar sudėtį, tinkamą jautresnei odai. Mūsų meistrai dažus renkasi pagal kliento poreikius ir norimą rezultatą.


Kaina turi mažą įtaką. Jeigu renkiesi brangesnius dažus, tada ir tavo paslaugos kaina pasikeičia. Didžiau­sią įtaką renkantis turi klientų ir meistrų atsiliepimai apie dažus – atspalvio išsilaikymas, komfortiškas jaus­mas, malonus kvapas, dažų galimybės išgauti norimą rezultatą, išsaugant plaukų kokybę.


Akcijos ne tiek svarbu, kiek malonu. Smagu, kai esi vertinamas savo tiekėjų už tai, kad renkiesi jų produk­tus. Kaip bebūtų, visi skaičiuoja ir, jei yra pasiūlymas vienodai gerų produktų – be abejo, rinksiesi tą, kuris turės geresnę kainą.


Pas mus visų gamintojų yra visos paletės. Priežastis, kaip ir minėjau, – dirba daug meistrų, todėl nežinome, kokio atspalvio jiems reikės. Dažniausių spalvų turime po 6–10 vnt. Be abejo, tam reikėjo numatyti nemažai vietos studijoje.


Stengiamės per mėnesį turėti mažiausiai vie­nus mokymus. Dabar internetinėje erdvėje vyksta be galo daug mokymų, „webinarų“. Socialiniai tin­klai kupini medžiagos, kurią tiesiog reikia pasiimti ir patogiai įsitaisius peržiūrėti. Reikia tik noro tobulėti. Tačiau labiausiai pasiilgstame gyvo kontakto semi­narų, organizuojamų Lietuvoje ar užsienyje. Jie mo­tyvuoja labiausiai. Su nekantrumu laukiame karanti­no pabaigos.


84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page